"ervarings­deskundig en tot uw dienst..."

Advies voor Professionals

Ondersteuning vanuit cliëntperspectief voor Wmo-consulenten, belangenbehartigers en ouderenadviseurs bij de toegang tot maatwerkvoorzieningen. Met oog voor de regelgeving en eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen. Met mijn geïntegreerde kennis op bouwkundig, ergonomisch en juridisch vlak, breng ik de belangen van cliënt, gemeente en indicatieorgaan op één lijn.

Als ergonomisch architekt (ingenieur TU-Delft) en Wmo-expert beschik ik over expertise op gebied van Wmo, letselschade en toegankelijk bouwen. Als lotgenoot ken ik de emotionele kanten van de dagelijkse intensieve zorg voor betrokkenen.

Een goede toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte is niet alleen belangrijk voor rolstoelgebruikers. Ook mensen met bagage of wandelwagens, senioren en slechtzienden hebben er baat bij. En zij komen zelden alleen. Volgens onderzoek zo'n 15% meer bezoekers!

 
 Voor gemeenten, cliëntondersteuners, bedrijven en organisaties zijn er verschillende mogelijkheden waarop ondersteuning mogelijk is. De belangrijkste vindt u hier. Neem voor ondersteuning op maat contact met mij op.

  1. >   Kosteloos spreekuur.

  2. >   Cliënt­ondersteuning.

  3. >   Keukentafel­gesprekken.

  4. >   Toegankelijk­heids­toets.

  5. >   Workshops.

  6. >   Meer mogelijk­heden.

Kosteloos spreekuur.

online spreekuur

Voor vragen over uw casus of cliënt doet u een beroep op het online spreekuur. Voor het onafhankelijke oordeel van de ervaringsdeskundige of een "second opinion. Over toegankelijkheids- of (ver)bouwmogelijkheden, eisenprogramma of Wmo-procedure. Uw cliënt kan ook zelf contact opnemen. Altijd vrijblijvend en zonder verplichtingen. Lees de spelregels voor het kosteloze spreekuur en stel uw vraag.


(Lees meer...)

online spreekuur

Cliënt­ondersteuning on­line.

wmo advies pakket

Voor vragen die te uitgebreid zijn voor het spreekuur bied ik verdergaande ondersteuning. Met éénmalig advies. Of een "Supportabonnement", waarop u (of uw cliënt) steeds weer kan terugvallen. Onbeperkte coaching per casus, zolang deze loopt!

Eénmalig online advies of...

Voor een éénmalige beoordeling is meer tijd beschikbaar dan het spreekuur biedt. Ik verdiep mij uitgebreid in uw cliënt, dossier of plattegrond. Over de aanpassingsmogelijkheden van een gebouw of woning. Of een toegankelijkheidsadvies. Na ontvangst van uw gegevens krijgt u een deskundig antwoord! Per telefoon of mail.

Onbeperkte cliëntondersteuning.

Cliënten hebben binnen de Wmo recht op onafhankelijke ondersteuning. Voor gemeenten of andere organisaties als online pakket voor één vast bedrag. Als deskundige coach kijk ik met uw cliënt mee en overleg per telefoon of mail over vragen. Telkens wanneer dat nodig is, diens gehele procedure lang. Binnen dit servicepakket valt advies, coaching en overleg. Over alles wat uw cliënt nodig vindt. Onafhankelijk, zoals de Wmo voorschrijft. Maar passend binnen de regels van uw organisatie. U kunt het pakket uitbreiden met aanvullende taken.


Eénmalig advies euro 150,-. Onbeperkt ondersteuningspakket euro 530,-. Betaling vóóraf, geen verrekening achteraf mogelijk bij gebleken meer- dan wel minder gebruik. Prijs inclusief btw, exclusief eventueel gewenste extra werkzaamheden (bezoeken, tekeningen, bezwaarschrift, kostenraming, technisch adviseurs ed.). Op verzoek krijgt u daarvan vooraf een vrijblijvende kostenopgave.

wmo advies pakket

Keukentafel­gesprekken.

trippelstoel thuis

In het "keukentafelgesprek" komt aan bod, in hoeverre cliënten zelf hun probleem kunnen oplossen en waar de Wmo moet bijspringen. Tijdens dit beslissende gesprek ondersteun ik cliënten. Als lotgenoot en vertrouwenspersoon onderbouw ik hun hulpvraag en geef de mogelijkheden en beperkingen aan. Het gesprek verloopt daardoor effectiever en met minder "ruis". Dit bespaart tijd en kosten.

Overleg en beoordeling op locatie.

Bij specifieke vragen over iemands persoonlijke situatie kom ik bij cliënten thuis. Ik beoordeel dan ter plekke de mogelijkheden. Daarnaast bespreken we eisen, wensen, valkuilen en zinvolle vervolgstappen. Overleglocatie naar keuze. Op mijn kantoor in Vierpolders, bij de cliënt of bij uw eigen organisatie.


Overleg op locatie euro 380,- (afstanden boven de 150km van Vierpolders euro 450,-). Inclusief reistijd en -kosten. Duur gemiddeld 1,5 uur, dit blijkt meestal voldoende. Uitloop mogelijk voor euro 90,- per uur(deel).

trippelstoel thuis

Toegankelijk­heids­toets.

toegankelijke hellingbaan

Online toegankelijkheidstoets van uw gebouw of locatie. Hiermee maakt u gefundeerde keuzen voor aanpassingen. Globale rapportage per mail of telefonisch overleg op basis van toegezonden plattegronden, foto's, eisenpakket of ergonomisch advies. Uitbreiding mogelijk met aanvullende taken, zoals een beoordeling ter plaatse.

Het volledig voldoen aan toegankelijkheidsnormen kan, maar is duur en niet altijd nodig. Goedkope praktische ingrepen verbeteren de toegankelijkheid vaak al enorm. Dat levert u op termijn zo'n 10-15% meer bezoekers op!
Ik beoordeel bouwplannen, gebouwen en gebruikssituaties op integrale toegankelijkheid. Met een overzicht van alle relevante oplossingen in uw situatie en voorstellen voor verbetering. Desgewenst met technische omschrijving tbv. offerteaanvragen. Beoordeling online of ter plaatse in opdracht van gebruikers, gebouwbeheerders, investeerders, gemeenten of ondernemers.


Online toets euro 180,-. Uitgebreide beoordeling incl. technische omschrijving op schrift euro 380,-. Inclusief btw, exclusief de kosten van gewenste extra werkzaamheden, zoals bezoek ter plaatse, ontwerp- en technische tekeningen, aanvullingen of wijzigingen, kostenraming, technisch adviseurs ed. Op verzoek krijgt u daarvan vooraf een kostenopgave.

toegankelijke hellingbaan

Workshops.

bouwtekening

Workshops zijn een snelle manier om de deelnemers praktische kennis over te dragen. Medewerkers, consulenten, cliënten, ergotherapeuten of bouwers doen hun voordeel met de specifieke kennis die ik aanbied op gebied van woningaanpassing, Wmo en toegankelijkheid. In kleine groepen op uw eigen locatie, aan de hand van zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden.

Workshops kunnen bijvoorbeeld gaan over: het lezen van bouwkundige tekeningen, omgang met bouw- en Wmo-regelgeving, het "keukentafelgesprek", ontwerpen voor zorg, huisaanpassingen ed. U kunt ook onderwerpen uit uw eigen situatie inbrengen.


Op uw locatie per workshop euro 450,- (boven de 150km van Vierpolders euro 500,-). Inclusief reistijd en -kosten. Duur gemiddeld 2 uur, dit blijkt meestal voldoende. Uitloop mogelijk voor euro 90,- per uur(deel).

bouwtekening

Infostand met spreekuur op beurs of bijeenkomst.
      Reiskosten in overleg.

Presentatie op informatiebijeenkomsten.
      Reiskosten in overleg.

Schetsontwerp in een woning, met verschillende opties.
      Vanaf euro 550,-.

Bouwtekeningen en vergunningaanvraag.
      Vanaf euro 990,-.

Ondersteuning in bezwaar en beroep.
      Vanaf euro 350,-.


adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.