Woningaanpassing home > Advies home > Particulier > Meer mogelijkheden

"ervarings­deskundig en tot uw dienst..."

Advies voor Parti­culieren

Ondersteuning online.

wmo advies pakket

Is uw verzoek te uitgebreid voor het spreekuur? Leg dan online uw vraag, Wmo-stukken of plattegrond aan mij voor. En ontvang een éénmalig onafhankelijk oordeel. Met een deskundige coach die op de achtergrond meekijkt staat U sterker. Dat kost u slechts een fractie van de misstappen die u ermee voorkomt. Dat geeft een gerust gevoel!


Eénmalig advies euro 150,-. Prijs inclusief btw. Voor gewenste extra werkzaamheden (bezoeken, tekeningen, bezwaarschrift, kostenraming, technisch adviseurs ed.) krijgt u indien gewenst een vrijblijvende kostenopgave.

wmo advies pakket

Ontwerpen voor uw huis.

ontwerpen

Er bestaan verschillende duurzame alternatieven voor uw woonsituatie. Op grond van uw woonwensen, zorgeisen, financiële en bouwkundige mogelijkheden. Esthetisch verantwoord en passend bij uw waardevolle woning. Deze waarde zelfs nog verhogen.

Veel bouwkundigen tekenen plattegronden zonder indeling. Lastig voor een zinvolle beoordeling van de mogelijkheden in uw huis. Zeker wanneer uw ruimtelijk inzicht niet perfect is. Goede tekeningen zijn altijd inclusief meubilair, noodzakelijke hulpmiddelen, zorg- en manoeuvreerruimte. Denk aan tillift, (gekantelde) rolstoel, liggende verzorging, beademing ed. Alles op schaal. Zonder meerkosten neem ik ook al uw persoonlijke woonwensen mee.


Ontwerptekening met 2-3 plattegrondvoorstellen, vanaf euro 550,-, afhankelijk van uw situatie. Incl. één pdf-bestand. Excl. een eventueel voorbereidend gesprek.

ontwerpen

Bestektekening en bouwaanvraag.

bestektekening

Met een bestektekening vraagt u offertes bij aannemers. En overlegt u met de gemeente over vergunningen. Verder dient deze als juridische basis voor uw overeenkomst met een aannemer. Het gaat om een zeer ver uitgewerkte tekening met veel meer technische informatie dan het schetsontwerp. Zoals gevels, doorsneden, balklagen ed. op een schaal van 1:100. Het Gemeentelijk Bouwtoezicht beoordeelt op grond hiervan of uw plan voldoet aan de eisen van Bouwbesluit, Welstand en Bestemmingsplan.

Een ergonomisch advies is voor aannemers meestal onvoldoende duidelijk. Met alle gevolgen van dien. Met een heldere technische omschrijving ("bestek") beperkt u bouwkosten en -fouten.


Bestektekening vanaf euro 980,-. Ondersteuning bij bouwaanvraag euro 80,-. Technische omschrijving vanaf euro 250,-.

bestektekening

Ondersteuning in bezwaar en beroep.

rechtbank

Wordt u het niet eens met de instanties, of twijfelt u aan hun oplossingen? Vraag dan ondersteuning in een bezwaarprocedure bij uw gemeente. En ga zonodig in beroep bij de Rechtbank. In overleg met uw eventuele advocaat maak ik een bezwaarschrift en ga zonodig met u naar hoor- of rechtszittingen.

Samen met u ga ik vooraf uw kansen na. Wanneer ik deze (te) laag inschat, hoort u dat. U beslist dan zelf of u verder wilt. Net als een advocaat geef ik geen garantie op succes. Maar u behoeft zichzelf bij tegenvallend resultaat tenminste nooit iets te verwijten...


Overleg op kantoor of zittingen op locatie euro 340,- voor max. 1,5 uur. Dit blijkt meestal voldoende. Voor zittingen op locatie komen hier reistijd en -kosten bij. Uitloop mogelijk voor euro 85,- per uur(deel). Bezwaarschrift vanaf euro 350,- extra.

rechtbank
adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.