Woningaanpassing home > Advies home > Zorgprofessionals.

Professionals zorg en cliëntondersteuning.

gemeentehuis

Belangenbehartigers, ouderenadviseurs, ergotherapeuten of Mee-consulenten verwijzen cliënten met een woonprobleem steeds vaker naar Ir Grootveld. Met zijn geïntegreerde kennis op bouwkundig, ergonomisch en juridisch vlak, behartigt hij het belang van uw cliënt bij gemeente of indicatieorgaan. Deze unieke combinatie is bepalend voor het resultaat. Dat geeft uw organisatie een meerwaarde.

Juist in het begin bereikt Ir Grootveld het meest voor uw cliënt. Er is dan nog veel onderhandelbaar. Zo ondersteunt hij cliënten vooral bij hun cruciale "Wmo-gesprek" met de gemeente. Hij beoordeelt woonsituaties, bouwplannen en indicatieadviezen. Vertaalt cliëntbehoeften in een passend ontwerp en maakt bouwtekeningen. Als lotgenoot ziet hij ook in complexe situaties creatieve en duurzame oplossingen.


Steun en begeleiding voor cliënten.

Enige reacties
van cliënten:

Het is eindelijk zover dat we verhuisd zijn en het is allemaal perfect zo.
Wij willen u nog heel hartelijk bedanken voor alles wat u voor ons heeft betekend. Ik stuur u ook gelijk een paar foto's toe.

Familie H. uit S.Al zo lang ben ik bezig. Eindelijk tref ik eens iemand die mijn vraag serieus neemt.

De heer H. te St-O.Graag wilde ik u bedanken voor de moeite en energie die u stopte in gesprekken met de gemeente, we hebben inmiddels een beschikking ontvangen van alle verbouwkosten. Dit was zonder uw hulp zeker niet gelukt! Met vriendelijke groet,

Mw. B. te L.

 • Mediation in "het Gesprek" met Wmo.

  Er hangt voor cliënten veel af van het verloop van dit voor hen belangrijke gesprek. Hier wordt besproken, welke eigen mogelijkheden een cliënt heeft om zijn probleem op te lossen, en waar de Wmo (aanvullend) moet compenseren. De Gemeente baseert hierop haar (eventuele) verder te nemen stappen. Dit vraagt van cliënten een goede voorbereiding. Niet iedereen kan een hulpvraag goed onderbouwen. Laat staan een eventueel achterliggend probleem blootleggen. Er is sprake van een kennisachterstand ten opzichte van Wmo-professionals. Ook stress kan een rol spelen. Deskundige mediation door Ir Grootveld geeft cliënten een gelijkwaardige uitgangspositie. Dat leidt tot betere resultaten.

 • Geeft deskundig, onafhankelijk oordeel.

  Bij verschillen van inzicht geeft Ir Grootveld zijn deskundige oordeel. Over pve's, offertes, schetsplannen of indicatieadviezen, gemaakt door professionals of cliënten zelf. Steeds toegesneden op iemands individuele problematiek en woonsituatie. Zijn "second opinion" schept duidelijkheid. Dit brengt vastgelopen overleg weer op gang.

 • Bedenkt duurzame, creatieve oplossingen.

  Er blijken vaak meerdere creatieve oplossingen te bestaan voor een ondervonden woonprobleem. Woonwensen, zorgeisen, financiële en bouwkundige mogelijkheden komen daarbij uiteraard allemaal aan bod. Geen twee situaties zijn hetzelfde. Ir Grootveld bedenkt duurzame, individuele oplossingen, uw cliënt heeft de keuze.

 • Verzorgt de bouwkundige uitwerking.

  Niet alle aanvragers zijn bouwkundig goed onderlegd. Terwijl een duurzaam ontwerp de basis vormt voor een verantwoorde oplossing van het woonprobleem. Als gespecialiseerd Wmo-architekt baseert Ir Grootveld zijn ontwerp op (in de toekomst) noodzakelijke hulpmiddelen, zorg- en manoeuvreerruimte. Hij verzorgt de bouwtekeningen, technische omschrijving, vergunning- en offerte-aanvraag. Deze vormen later ook de juridische basis voor afspraken met bouwers. Hij verzorgt naar wens het gehele pakket of onderdelen ervan.

 • Ondersteunt in bezwaar en beroep.

  Eerlijk en open overleg tussen cliënt en Wmo levert beide partijen het meest op. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan rest de juridische weg. Met zijn kennis van de jurisprudentie overziet Ir Grootveld waar bezwaar en beroep zinvol kunnen zijn. Hij ondersteunt cliënten, advocaten of Wmo-instanties op verzoek.


Coach en vraagbaak voor uw medewerkers.

 • Workshops en kennisoverdracht.

  Ir Grootveld biedt uw medewerkers workshops aan, rond complexe woningaanpassingen binnen de Wmo. Naar wens vanuit verschillende invalshoeken. Zo komen bouwkundige, praktische of juridische aspecten aan bod. Aan de hand van situaties uit uw eigen praktijk, geeft Ir. Grootveld direkt toepasbare tips.

 • Uw vraagbaak, coach of kennisbron.

  Ir Grootveld ondersteunt u met zijn expertise in complexe woningaanpassingen. Wat binnen uw organisatie weinig voorkomt, is voor hem dagelijkse routine. Hij is uw vraagbaak in juridisch of bouwkundig lastige situaties. Ondersteunt consulenten bij een complexe aanvraag. Of wordt zelfstandig binnen uw organisatie ingezet. Met een éénmalige opdracht, als gespecialiseerd freelancer, of op detacheringsbasis. Vormen in overleg te bepalen.


Adviezen: Adders onder het gras?

Hier vindt u nog een aantal aandachtspunten, wanneer u een advies doorleest voor een complexe woningaanpassing. Let op deze addertjes onder het gras. Doe er uw voordeel mee....

 • Alleen "rolstoeltoe- en doorgankelijkheid", zoals eisenprogramma's vaak omschrijven, is niet altijd voldoende. In complexe zorgsituaties wordt met grote hulpmiddelen gewerkt, zoals tilliften en douchestretchers. Die hebben hun weerslag op de (kosten van) woningaanpassing. De uitgangspunten zoals het veel gebruikte "Handboek Toegankelijkheid" (Reed-Elsevier) hanteert, zijn daarvoor ONvoldoende. Een goed adviseur behoort te kunnen beoordelen, of zijn eisenprogramma of planvoorstel in de praktijk inderdaad voldoende adequaat zal zijn.

 • Plattegronden en aanpasvoorstellen moeten voldoende informatie bevatten. Anders kan niet goed worden beoordeeld, of een voorgestelde ruimte of indeling inderdaad "voldoende adequaat" of "compenserend" is. Een schets zonder ingedeelde vertrekken toont niet aan, of (en hoe) grote hulpmiddelen en inrichtingselementen gebruikt kunnen worden. Veel cliëntbezwaren gaan hierover. Voorkom discussies (en beroepszaken), door van de gemeente te verlangen, dat voorstellen van adviseurs op praktische bruikbaarheid getoetst zijn.

 • Beschikt uw consulent of de betrokken adviseur alleen over theoretische kennis? Is er sprake van "ervaringsdeskundigheid"? De ervaring leert dat procedures in dat geval soepeler verlopen. Ervaringsdeskundigen gaan met dezelfde regels en beperkingen toch anders om....

 • Zeldzame aandoeningen, die soms extra zorgoppervlak en/of (medische) hulpmiddelen vragen, zoals progressieve spier- en stofwisselingsziekten, vragen specifieke kennis van de betrokken adviseur. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met beperkingen. Uit onderzoek van patiëntenverenigingen blijkt, dat deze niet altijd (voldoende) aanwezig is. Onderhandel in zo'n geval over een passender eisenprogramma.


 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.