Woningaanpassing home > Advies home > Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid.

steile ontoegankelijke hellingbaan

Toegankelijk bouwen wordt steeds belangrijker. De overheid neemt meer eisen hieromtrent op in het Bouwbesluit en andere regelingen. Ook gebouwbeheerders en eigenaren hechten vaker belang aan een goede toegankelijkheid voor al hun bezoekers, klanten en personeel.

Niet alleen voor rolstoelgebruikers is toegankelijk bouwen van belang, maar voor iedereen. Ouderen, mensen met kinderwagens, bagage, steekkarretjes, slechtzienden ed. hebben er allemaal hun voordeel van. Bedenk verder, dat mensen met een beperking meestal anderen met zich meebrengen. Het gaat hierbij al gauw om zo'n 15 procent van de bevolking, zo toont onderzoek aan. Een slecht toegankelijk gebouw sluit al deze mogelijke bezoekers en klanten uit!

Adviezen en tips op het gebied van toegankelijk (ver-)bouwen leveren het meest op in de initiatieffase. Uw investering is dan nog laag en belangrijke keuzes zijn nog te beïnvloeden. Ir Grootveld ondersteunt u met zijn kennis van de eisen, en met creatieve oplossingen. Zo kunnen kleine verbeteringen in een bedrijfspand al veel effect hebben voor werknemers of bezoekers met beperkingen. Dat bespaart u kosten en levert klanten op.Toegankelijke gemeente:

Een grote gemeente in het midden van het land liet
Ir Grootveld de integrale toegankelijkheid van buurthuizen, bibliotheken en andere openbare objecten in gemeentelijk beheer onderzoeken.

Per object onderzocht hij de bestaande situatie en deed voorstellen voor verbetering van alle ondervonden knelpunten.

Waar nodig maakte hij een bouwkundig plan met besteksomschrijving. Alle oplossingen moesten in principe voldoen aan de NEN 1814 norm voor toegankelijkheid. Soms bleek dit niet haalbaar.

Praktische ondersteuning.

 • Integraal oordeel.
  Ir Grootveld beoordeelt gebouwen en gebruikssituaties op integrale toegankelijkheid. Dit gebeurt in opdracht van gebruikers, gebouwbeheerders, investeerders, gemeenten en ondernemers. Hij overziet in de meest complexe situaties snel alle relevante mogelijkheden.
 • Tekening en werkbestek.
  Ir Grootveld ontwikkelt voorstellen voor mogelijke verbeteringen. Deze tekent hij bouwtechnisch uit, zo nodig met besteksomschrijving van te verrichten werkzaamheden. Als basis voor de offertes van aannemers. Als creatief architekt houdt hij daarbij ook rekening met esthetische aspecten.
 • Volledig of gedeeltelijk?
  Uitgangspunt kan de volledige conformiteit aan toegankelijkheidsnormen zijn. Vaker gaat het echter om kleinere, praktische verbeteringen. Voor een kleine investering verbetert de toegankelijkheid voor grote groepen gebruikers vaak al drastisch.
 • Bestaande objecten of vanaf tekening.
  Naast het beoordelen van bestaande gebouwen op locatie, beoordeelt Ir Grootveld ook bouwplannen of tekeningen van nog te realiseren objecten. Het is aan te raden om tijdens de voorbereidings- en bouwfasen meerdere toetsingsmomenten in te bouwen voor een optimaal resultaat. In de praktijk halen voorgestelde oplossingen soms niet de eindstreep, maar leggen het onderweg af tegen andere bouweisen.
 • Voordelig oordeel online.
  Ir Grootveld beoordeelt ook online over de toegankelijkheid (en aanpasbaarheid) van uw gebouw of terreinsituatie. Hiermee kunt u tegen veel geringere kosten gefundeerde keuzen maken voor aanpassingen. Al geeft opname ter plaatse meer garanties. Rapportage vindt plaats op basis van toegezonden plattegronden, foto's, planeisen of ergonomische adviezen.


 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.