"ervarings­deskundig en tot uw dienst..."

Ontwerp en advies bij letsel­schade.

In letselschadesituaties adviseert Ir Grootveld over de noodzakelijke aanpassingen aan een woning of werkplek. Onderzoekt alle zinvolle oplossingen, inclusief de globaal daarmee gemoeide kosten. Hij overlegt met schaderegelaar, overheid en cliënt over de meest verantwoorde keuze. Hij begeleidt cliënten vervolgens in de ergonomische en bouwkundige uitwerking. Met eisenprogramma, bouwkundig ontwerp, offerte- en vergunningaanvraag.

Ir Grootveld onderzoekt de mogelijkheden van een eventueel aansprakelijke partij en sociale regelingen zoals de Wmo. Hij beschikt over veel ervaring in de praktijk van Wmo, bouwkunde en zorgverlening. Dankzij zijn expertise en overzicht verloopt overleg effectiever. Dit bespaart u tijd, kosten en ergernis. Als professional brengt hij cliënt, schaderegelaar en overheid op één lijn. Met duurzame, creatieve oplossingen. Goed voor alle betrokkenen.


(Lees meer...)

letselschade
 
ontwerp huisaanpassing

advies en spreekuur


Ondersteuningspakket bij woningaanpassing:


Ir Grootveld ondersteunt zowel slachtoffers als professionals bij het aanpassen van woningen in letselsituaties. Hij vindt praktische en duurzame oplossingen, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Een totaalpakket omvat meestal de onderstaande werkzaamheden. In overleg zijn altijd deelopdrachten mogelijk.

1.

Vaststellen van een ergonomisch eisenprogramma, als basis om tot een verantwoord verbouwplan te kunnen komen. Dan wel beoordeling van een door een ergotherapeut, revalidatiecentrum of adviesbureau opgesteld programma van eisen.

2.

Beoordeling van de verschillende mogelijkheden die er zijn in een letselsituatie. Welke gevolgen hebben de ontstane (en mogelijk nog te verwachten) beperkingen voor het gebruik van de woning? En welke bouwtechnische oplossingen zijn daarvoor mogelijk?

3.

Overleg met betrokkene(n) over leefsituatie voorafgaand aan de schade. Daarin wordt ook de haalbaarheid van hun wensen en ideëen betrokken.
Rapportage daarvan in verbouwschetsen dan wel omschrijving, met verschillende alternatieven. Deze variëren in bruikbaarheid, haalbaarheid, verwachte kosten en snelheid van realisatie.

4.

Uitwerking van de gekozen of gewenste oplossingsrichting in een bouwkundig ontwerp. Daarin tevens verwerkt alle noodzakelijke werk- en manoeuvreerruimte, plaatsing meubilair en hulpmiddelen ivm. mogelijke zorgverlening. Globale raming van kosten.

5.

Maken bestek- en werktekeningen, technische omschrijving en aanvragen vergunning ten behoeve van de bouw.
Vaststelling van de werkelijk noodzakelijke kosten van realisatie, aan de hand van hiervoor op te vragen marktoffertes.

6.

Voeren van overleg met Gemeente en Wmo resp. Wlz. Komen tot vaststelling van een verantwoorde kostenbijdrage van deze instanties.
Mediation tussen overheidsinstanties en schaderegelaar, omtrent een realistische verdeling van de te investeren kosten.


­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.