Woningaanpassing home > Advies home > Gemeenten en Wmo-adviseurs.

Gemeenten en indicatieadviseurs.

gemeentehuis

Ir Grootveld ondersteunt gemeenten, Wmo-consulenten en adviserende professionals vanuit het perspectief van de cliënt. Zijn "gekantelde" werkwijze betrekt daarbij de kosten, regelgeving, en eigen mogelijkheden die iemand (nog) heeft. Hij biedt u zijn geïntegreerde kennis op bouwkundig, ergonomisch en juridisch vlak.

Ir Grootveld is architekt (ingenieur TU-Delft) en Wmo-expert. Hij volgt de ontwikkelingen rond Wmo en jurisprudentie op de voet. Vanwege twee zoons met complexe handicaps, heeft hij ervaring met dagelijkse intensieve zorg. Voelt de gevoeligheden van cliënten haarfijn aan. Dit versoepelt de afhandeling van aanvragen, bespaart u kosten en beperkt de kans op bezwaarprocedures.Heldere keus door middel van schetsvarianten:

De gemeente H. in het oosten van het land liet Ir Grootveld diverse malen de woonsituatie van een aanvrager onderzoeken.

Per situatie bezocht hij de betrokkenen en hoorde hun wensen aan. Temperde te hoge verwachtingen.

Vervolgens maakte hij verschillende schetsvoorstellen voor de betreffende woning.

Op deze wijze ontstond er een basis, van waaruit de cliënt en de gemeente samen tot aanvaardbare oplossingen konden komen.

Waarin zowel de regelgeving van de Wmo, als het wensenpakket van de cliënt tot hun recht kwamen.
Weer op gang met tekeningen en vergunning aanvraag:

De gemeente B. verzocht
Ir Grootveld, om een bouwtekening met vergunningaanvraag voor een woningaanpassing te verzorgen.

Dit betrof een cliënte die hiertoe, vanwege haar beperkingen, zelfstandig niet in staat bleek te zijn. Dit bracht haar zaak in een stroomversnelling.Coach en vraagbaak voor uw medewerkers.

 • Mediator bij gekanteld "Gesprek".

  Burgers kunnen hun hulpvraag niet altijd goed onder woorden brengen. Laat staan een eventueel achterliggende vraag blootleggen. Er is bijna altijd een achterstand op gebied van kennis en regelgeving ten opzichte van Wmo-professionals. Dat wordt soms als bedreigend ervaren. Mediation door een onafhankelijk deskundige beperkt het wantrouwen. Dat leidt tot een vruchtbaarder dialoog. Als basis voor eventuele vervolgstappen.

 • Onderzoek beschikbare opties.

  Een serieuze toetsing van een bestaande (of beoogde) woonsituatie vormt de basis voor een onderbouwd Wmo-besluit. Welke beschikbare opties, als verhuizen, losse units of woningaanpassing, zijn er? Tegen welke kosten? Ir Grootveld rapporteert op basis van plattegrond, bestemmingsplan en een ergonomisch advies. Indien gewenst met een eerste, globale kostenraming. Zonodig neemt hij de situatie ter plaatse op en spreekt met de betrokkenen.

  • Ontwerpt, tekent en ondersteunt.

   Ir Grootveld maakt het bouwkundig ontwerp, tekeningen en werkomschrijving. Ten behoeve van het overleg tussen cliënt, bouwkundigen en Wmo. En het aanvragen van offertes en vergunningen. Hij houdt rekening met bouwbesluit, welstand en bestemmingsplan. Beoordeelt bouwkundige offertes. Opdrachten omvatten het gehele pakket of onderdelen daarvan.

  • Zinvolle, heldere overlegschetsen.

   Welke gevolgen heeft een indicatieadvies of eisenprogramma? Ir Grootveld tekent de meest zinvolle oplossingen uit. Inclusief zorg- en manoeuvreerruimte, hulpmiddelen en meubilair. Bij kinderen en bij progressieve aandoeningen anticipeert hij op de meest aannemelijke toekomstverwachting. Regelgeving en jurisprudentie binnen de Wmo vormen altijd het uitgangspunt.

  • Ondersteuning buiten de Wmo om.

   U kunt cliënten bouwkundige ondersteuning bieden bij oplossingen, die buiten de Wmo vallen. Wanneer zij deze hierdoor verder op eigen kracht realiseren, ontlast dat uw Wmo-middelen. Zo'n extra service versoepelt ook de afhandeling van eventueel wel subsidiabele onderdelen. Dit bespaart uiteindelijk kosten. Het prestatieveld 3 (info en advies) binnen de Wmo biedt hiervoor mogelijkheden.

 • Workshops en kennisoverdracht.

  Ir Grootveld biedt uw medewerkers workshops aan, rond complexe woningaanpassingen binnen de Wmo. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken. Zo kunnen bouwkundige, praktische of juridische aspecten aan bod komen. Aan de hand van situaties uit uw eigen praktijk, geeft Ir. Grootveld direkt toepasbare tips.

 • Uw vraagbaak, coach of kennisbron.

  Ir Grootveld ondersteunt u met zijn expertise in complexe woningaanpassingen. Wat binnen uw organisatie weinig voorkomt, is voor hem dagelijkse routine. Hij is uw vraagbaak in juridisch of bouwkundig lastige situaties. Ondersteunt uw consulent bij een complexe aanvraag. Of is inzetbaar binnen uw organisatie. Met een éénmalige opdracht, als freelancer, of op detacheringsbasis. Een en ander in overleg te bepalen.


Adviezen: Adders onder het gras?

Hier vindt u nog een aantal aandachtspunten, wanneer u een advies op laat stellen voor een complexe woningaanpassing. Let op deze addertjes onder het gras. Doe er uw voordeel mee....

 • Alleen "rolstoeltoe- en doorgankelijkheid", zoals eisenprogramma's vaak omschrijven, is niet altijd voldoende. In complexe zorgsituaties wordt met grote hulpmiddelen gewerkt, zoals tilliften en douchestretchers. Die hebben hun weerslag op de (kosten van) woningaanpassing. De uitgangspunten zoals het veel gebruikte "Handboek Toegankelijkheid" (Reed-Elsevier) hanteert, zijn daarvoor ONvoldoende. Een goed adviseur behoort te kunnen beoordelen, of zijn eisenprogramma of planvoorstel in de praktijk inderdaad voldoende adequaat zal zijn.

 • Plattegronden en aanpasvoorstellen moeten voldoende informatie bevatten. Anders kan niet goed worden beoordeeld, of een voorgestelde ruimte of indeling inderdaad "voldoende adequaat" of "compenserend" is. Een schets zonder ingedeelde vertrekken toont niet aan, of (en hoe) grote hulpmiddelen en inrichtingselementen gebruikt kunnen worden. Veel cliëntbezwaren gaan hierover. Voorkom discussies (en beroepszaken), door van uw adviseur te verlangen, dat diens voorstellen op praktische bruikbaarheid getoetst zijn.

 • Beschikt uw adviseur alleen over theoretische kennis of is er sprake van "ervaringsdeskundigheid"? Cliënten waarderen dit laatste enorm en voelen zich beter begrepen. Gevolg is minder wantrouwen. Dat weer leidt tot meer begrip voor uw vaak beperkte speelruimte.

 • Zeldzame aandoeningen, die soms extra zorgoppervlak en/of (medische) hulpmiddelen vragen, zoals progressieve spier- en stofwisselingsziekten, vragen specifieke kennis van uw adviseurs. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met beperkingen. Uit onderzoek van de patiëntenverenigingen blijkt, dat deze niet altijd (voldoende) aanwezig is. Dat leidt weer tot vertragende discussies over onvolledige eisenprogramma's.


 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.